Saturday, 24/10/2020 - 07:24|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
hoat dong chuyen mon thang 11

hoat dong chuyen mon thang 11

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GDĐT, năm học 2016-2017 Sở GDĐT đã có văn bản chỉ đạo triển khai cuộc thi KHKT (chỉ đạo từ tháng 4/2016), trên cơ sở đó các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức và tham gia cuộc thi.Số lượng đề tài qua sơ duyệt được dự thi có 49 đề tài của 29 đơn vị, trong đó có ...