Saturday, 15/08/2020 - 17:10|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kết quả tuyển dụng

Thông báo kết quả tuyển dụng

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

HĐ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Niêm yết kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

 
 

 

  1. Thời gian, địa điểm:
  • Thời gian:  14 giờ, ngày 29 tháng 8 năm 2019
  • Địa điểm: Phòng hội đồng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
  1. Thành phần tham dự:
  • Chủ tịch HĐXT: Nguyễn Văn Ngọc - Chủ trì
  • Phó Chủ tịch HĐXT: Văn Thị Thanh Thúy
  • Thư Ký: Lê Văn Chẳng
  • Uỷ viên: Lê Tố Trinh, Lê Phương Vy, Trần Thị Mỹ Hạnh,         Trần Thị Tố Trâm.
  1. Nội dung:

Thông qua nội dung họp Hội đồng tuyển dụng viên chức trường THCS Nguyễn Trường Tộ và công khai niêm yết kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 (đính kèm kết quả xét tuyển viên chức).

Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

 

 

 

 

Lê Văn Chẳng

             CHỦ TRÌ

             (Đã ký)

 

 

 

              Nguyễn Văn Ngọc

 

Các thành viên chứng kiến:

1 Văn Thị Thanh Thúy           ………………

2. Lê Tố Trinh                         ……………

3. Lê Phương Vy                     ……………

4. Trần Thị Mỹ Hạnh              ……………

5. Trần Thị Tố Trâm               ……………

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết